domingo, 20 de fevereiro de 2011

OROCHI - Discografia

OROCHI

J-Rock Musica Clássica Japonesa Indie Band


Membros:

Vocal: USHIWAKA

Guitarra: Ran-maru
Guitarra: Yuki-mura
Baixo: Mituhide (Entrou em 2010)
Ex-membros:
Baixo: GENKI

Status: Ativos

Inicio: 2004

Site Oficial (Japonês)
Site Oficial (Inglês)
MySpaceOrochi (2006.04.17) [Álbum]

01. Yamato no Orochi

02. Sakura

03. Oni Ura

04. Hannya

05. Oni Satsu Shi

06. Fushichou

07. Uki Gumo

08. Sarugutsuwa

09. Tsukimi

10. Nichi Tokoro Shutsu ru

Download: [4S]


Nenhum comentário: